close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
گنجینه کارآفرینی پیشگام
دانشنامه کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار
Entrepreneurship & Business Skills Encyclopedia
فرهنگ واژگان: کارآفرینی به عنوان سبک زندگی 

 

سبک زندگی کارآفرینانه
Entrepreneurial Life style


کارآفرینی به عنوان سبک زندگی (1)

سبک زندگی (به انگلیسی: Life Style ‏و به عربی: السنّة)‏ برای توصیف شرایط زندگی انسان استفاده می‌شود. سبك زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چيزی را در برمی گیرد. شناخت لازم از افراد جامعه را می‌توان از سبک زندگی افراد آن جامعه بدست آورد.
   هر چند که در مباحث مرتبط با کارآفرینی عمدتاً حوزه اقتصادي و کسب وکار مورد نظر می باشد ولی کارآفرینی فقط یک مفهوم اقتصادی نیست و در سایر حوزه های اجتماعی، فرهنگی، هنری و غیر آنها نیز مطرح است و همه فعاليت‌هاي بشري را در بر مي‌گيرد به طوري كه بعضي از صاحب‌نظران، كارآفريني را اصولاً يك سبك و شيوه زندگي مي‌دانند.

به عنوان مثال کارآفرینی فرهنگی با این رویکرد یعنی خلاقیت و نوآوری یا تخریب خلاق در فرهنگ جامعه یا به عبارت دیگر ایجاد چیزی ارزشمند در حوزه فرهنگی. همچنین کارآفرینی اجتماعی یعنی تخریب خلاق در ساز و کارها، قوانین، عرف و عادات و رسوم یا مناسبات و روابط اجتماعی و...

بر این اساس، تعریف کارآفرینی عبارت است از ارزش آفرینی و کارآفرین کسی است که بتواند ارزشی را در جامعه خلق نماید؛ چه ارزش مادی، چه ارزش معنوی، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی. بنابراین کارآفرینان اجتماعی کسانی هستند که در صدد شناسایی و رفع نیازهای جامعه اند و در این راه از اعتبار اجتماعی خود مایه می گذارند و برای رسیدن به هدف و ماموریت خود دست به ایثار و از خود گذشتگی می زنند، همچنان که کارآفرینان سیاسی در صدد شناسایی نیازها و خلاء های سیاسی جامعه هستند و می کوشند تا موانع سیاسی موجود را جهت رشد و توسعه جامعه و استقرار عدالت و دموکراسی شناسایی و از سر راه بردارند (البته از طریقی نو و کارآفرینانه) و بالاخره کارآفرینان فرهنگی افرادی هستند که ارزش های فرهنگی را در جامعه خلق، کشف و یا احیا می نمایند.

در هر صورت هر یک از کارآفرینان اجتماعی، سیاسی و یا فرهنگی همچون کارآفرینان اقتصادی دائماً در جست و جوی نیازها و فرصت ها هستند تا از طریق خلاقیت، ریسک پذیری و سخت کوشی و پیگیری، ارزشی را در جامعه ایجاد و خلاء یا نقصی را رفع و اصلاح نمایند. بنابراین می توان گفت: کارآفرینی یک شغل نیست که فقط در بعد اقتصادی و آن هم در حوزه کسب و کار مطرح باشد بلکه فراتر از آن یک سبک زندگی یا یک فرهنگ است که همراه کارآفرین است و بر تمام شئونات زندگی او تاثیر می گذارد: از جهان بینی و ایدئولوژی و انتخاب دین وی گرفته تا انتخاب همسر، شغل و حرفه و روش انجام کارها. لذا بنا بر مفهوم زندگی کارآفرینانه، کسی که دارای ویژگی های کارآفرینانه است لزوماً نباید وارد حوزه کسب و کار و بعد اقتصادی کارآفرینی شده باشد. همانطور که افراد زیادی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فعالیت می کنند و دارای ویژگی های کارآفرینانه هستند ولی صاحب کسب و کاری نیستند و یا بر عکس افراد زیادی هستند که در موقعیت های کارآفرینانه قرار دارند یعنی صاحب کسب و کاری هستند اما رفتار کارآفرینانه ندارند. لذا یک خانم خانه دار، یک محصل، یک نویسنده، یک خبرنگار، یک استاد دانشگاه، یک سیاستمدار، یک کارخانه دار، یک تاجر یا یک کارگر می تواند رفتار کارآفرینانه داشته باشد. به طور کلی می توان گفت کارآفرینان به سبک خاصی زندگی می کنند، با عینک خاصی به جهان می نگرند و به روش خاصی با مسائل، مشکلات و پدیده ها برخورد می کنند. آنها یک زندگی کارآفرینانه دارند که ممکن است در این زندگی کسب و کار کارآفرینانه ای داشته باشند یا نداشته باشند.

زندگی کارآفرینانه چیست؟

زندگی کارآفرینانه زندگیی است که جستجوگری، تکاپو و تلاش مستمر و بی وقفه برای رسیدن به کمال، اساس آن است. زندگیی که هیچ گاه به وضع موجود اکتفاء نمی شود و در حالی که باید با یک چشم به آینده، بنگری با چشم دیگرت باید به دنبال شکار ایده ها و فرصت های حال باشی. زندگیی که در آن شوق، صراحت، نشاط، صداقت و مثبت اندیشی آذوقه راه و سفر است؛ سفری سخت، خطرناک، مهیج و پایان ناپذیر.

زندگیی که در آن ارزش فرصت ها، بسیار بیشتر از ارزش طلاست. زندگی که در آن امروزت با فردایت یکسان نیست و هر لحظه باید تصمیمی جدی و سرنوشت ساز بگیری. زندگیی که بی توجهی به شرایط محیطی هر لحظه نقاط قوتت را تبدیل به نقاط ضعف می کند. زندگیی که در آن شکست مفهوم دیگری دارد و گاهی باید عمداً راه اشتباه را طی کنی تا به جواب درست برسی.

زندگیی که ارزش ها و قواعد آن را باید همواره زیر ذره بین قرار دهی و از نو ارزیابی و ارزش گذاری کنی. زندگیی که باید تا آنجا احساساتی شوی که منطقت اجازه می دهد. در این زندگی بایدپازلی را حل کنی که تصویر نهایی آن را ندیده ای، با این وجود امیدوار هستی و ندایی از درون، همواره به سمت چشم انداز مطلوب، هدایتت می کند.

 

کارآفرینی به عنوان سبک زندگی (2)

زندگی کارآفرینانه
   افرادی که کارآفرینانه زندگی می کنند، با سبک خاصی به جهان می نگرند و با روش خاصی با مسائل، مشکلات و پدیده ها مواجه می شوند.

در سبک زندگی کارآفرینانه، خواستن چیزی، هنگامی خواستن به حساب می آید که برای آن اقدامی بکنی و توانستن،هنگامی اتفاق می افتد که نمی توانم را فراموش کرده باشی. زندگیی که در آنبه جز اندیشه، هیچ چیز کاملاً در اختیارت نیست. زندگیی که برای بقا، باید حرف نویی برای گفتن داشته باشی و بدون خلاقیت، محکوم به فنا خواهی بود.

زندگیی که در آن عشق رسیدن به مقصد، خواب از چشمانت می گیرد و برای موفقیت حتماً بایداول طعم شکست را بچشی. زندگیی که اگر برای آینده ات برنامه ای نداشته باشیدیگران برایت برنامه ریزی می کنند. زندگیی که برای پول درآوردن، اول بایداز پول چشم پوشی کنی تا بتوانی نانی به کف آری و به غفلت نخوری! زندگی کهدر آن موفقیت، بذر شکست را نمی پاشد، بلکه برعکس شکست ها بذر موفقیت می پاشند. زندگیی که در آن اساساً شکست به معنی واقعه ای است که هنوز فوائد آن تبدیل به سود نشده است و معیارهای موفقیت با معیارهای رایج سنجیده نمی شود.

زندگیی که در آن باید فکر میکنی که چطور فکر کنی و یک سوال خوب و به جابهتر از دهها پاسخ خوب و به جا ارزش دارد و بیشتر از آن که به موضوع فکر کنی، به انتخاب موضوع و تعریف صحیح آن فکر می کنی. زندگیی که برای رسیدن به کمال تا می توانی می کوشی و در این راه، دو صد گفته، چو نیم کردار ارزش ندارد!

زندگیی که که مسائل امروز با راه حل های دیروز حل نمی شود و حتی شرائط آتی را نیز باید مورد توجه قرار دهی.
زندگی کارآفرینانه یعنی زندگیی که در آن دوگانه های کل نگری و جزءنگری؛ محافظه کاری و ریسک پذیری؛ واقعیتها و آرمان ها؛ نظم و تغییر و بسیاری از این قبیل اضداد با هم جمع می شوند و کارآفرین کامل، جامع اضداد نامیده می شود.

در این زندگی خردمند به کسی گفته می شود که قالب های ذهنی خود را به اصرار صحیح نداند. در این زندگی، اشخاصی دارای اعتماد به نفس بالایی محسوب می شوند که بتوانند:

ـ با دیگران کار کنند،

ـ حداقل برخی از کارها را بهتر از دیگران انجام دهند،

ـ خود را با موقعیت های تازه و افراد جدید انطباق دهند،

ـ در کارهایی که ابتدا دشوار به نظر می رسد، مهارت پیدا کنند،

ـ در شرایطی که اطلاعات کافی وجود ندارد تصمیم گیری کنند،

ـ به دیگران کمک کنند و از آنها حمایت نمایند،

ـ اگر فعالیت های گذشته مطابق انتظارشان نبوده آنها را به طور موثری اصلاح کنند.

زندگی کارآفرینانه زندگیی است که کانون توجهافراد، بیشتر به سمت فرصت ها هدایت می شود تا تهدید ها و با مهارت های خاصی تهدیدها به فرصت تبدیل می شوند و افراد به خوبی می دانند که فرصت هادیر به دست می آیند و زود از دست می روند. در این زندگی همه کارها به نحواحسن انجام می شود حتی اگر آن کار، ساختن سنگ لحد باشد!

در این زندگی افراد می دانند کهنمی توانند باد را کنترل کنند اما می توانند بادبادنشان را تنظیم کنند و به خوبی معنی این جمله را درک کرده اند که در بند آنی که درپی آنی! بنابراین در این زندگی گاهی تقلید را بدتر از اشتباه می دانند.

در سبک زندگی کارآفرینانه، انسان برای موفقیت آفریده شده ولی معیار موفقیتبا معیارهای رایج تفاوت دارد و حتی اشتباهات و شکست ها موفقیت هایی برای آموختن محسوب می شوند وموفقیت به عنوان یک سفر تلقی می گردد نه یک مقصد. ۷۵ درصد موفقیت در چنین زندگیی «به موقع حاضر شدن است». در چنین زندگیی انسان تا خود را شکست خورده نپندارد شکست نمی خورد و شکست ها بها و هزینه پیروزی ها محسوب می شوند.

کارآفرینی به عنوان سبک زندگی (3)

در زندگی کارآفرینانه، فقط وقتی جهت و مسیری موجود باشد حرکت نمی کنند بلکه خیلی اوقات حرکت می کنند تا جهت و مسیری را تولید کنند. آنها میگویند: «تو پا به ره نه و هیچ مگوی؛ خود راه بگویدت چون باید رفت!»

در این زندگی، تولید راه های جدید از انتخاب راه های موجود مهمتر است. در زندگی کارآفرینانه هیچ کس به هیچ چیز بسنده نمی کند و کسی را پیدا نمیکنی که بجوید و بالاخره نیابد، اما به یافته ها نیز اکتفاء نمی شود.

در زندگی کارآفرینانه خوش بینی و تفکر مثبت بیشتر از سبک های دیگر زندگی جریان داردو همین امر باعث می شود که هر مشکلی، یک فرصت دیده شود، کارها به تعویقنیافتد، افراد طفره نروند، هیچ کس در جستجوی اشتباهات دیگران نباشد و از شکایت کردن و غرولند و ناله خبری نباشد. در این زندگی کمتر ریشخند کردن،طعنه زدن و تمسخر کردن را می بینید و از بی انصافی، خودخواهی و تنگ نظری دیگران در امانید.

در این زندگی اولین نگاه به موضوعات و پدیده ها به معنی درستترین نگاه و بهترین موضع نیست بلکه «هر نفس نو می شود دنیا و ما!» در این زندگی، تفریح و بازیگوشی فقط اختصاص به بچه ها ندارد و خیال پردازی به معنی وقت تلف کردن یا تنبلی و دیوانگی نیست و همچنان که جدی بودنیک ارزش است، شوخی و تفریح و مزاح هم باارزش است. در زندگی کارآفرینانه هر مشکلی فقط با پول و تفکر علمی حل نمی شود و همچنان کهعقل، منطق، عملگرایی، عدد و رقم و محاسبه خوب است، احساس، هیجان،بصیرت و کشف و شهود هم لازم است. در این زندگی خلاقیت، شرط انسانیت است.

در زندگی کارآفرینانه ریسک معقول و حساب شده جایگاه خاصی دارد وافراد می دانند که بازرگان ترسو از سود بی نصیب است! در این زندگی افراد بیشتر از آنکه به قدرت (کنترلو تسلط بر دیگران) نیاز داشته باشند به  موفقیت نیاز دارند و لذا می کوشند کارهایشان را به بهترین وجه انجام دهند.

زندگی کارآفرینانه، زندگیی استکه افراد به هنگام مواجه شدن با مشکلات، علت آن را ابتدا در خود جستجو می کنند نه در دیگران یا محیط؛ و پیشقدم بودن در امور سخت و پیچیده از ویژگیهای افراد تربیت شده در این زندگی است. این افراد، کسانی هستند که خود انگیخته بار می آیند وانگیزه کار را از خود کار می گیرند نه از محیط و دیگران.

در زندگی کارآفرینانه هر چه سن بیشتر می شود خلاقیت و مهارت های کارآفرینانه افزوده میشود چون با مهارت های فکری که افراد پیدا می کنند قادر می شوند کارها را به نحو بهتری انجام دهند. در این زندگی افراد متوجه می شوند که اگر کارها را با یقین شروع کنند درپایان به شک می رسند اما اگر با شک شروع کنند به یقین خواهند رسید و به خوبی فهمیده اند که شک منزلگاه خوبی نیست ولی سکوی پرش مناسبی است.

 در زندگی کارآفرینانه، یادگیری و حل مسأله، فرآیندی مستمر، دائمی و مادام العمر است. سبک زندگی کارآفرینانه، سبکی است که در آن مرز بین تعطیلات و ایام کاری و شب و روز از بین می رود و کار، تلاش، پایداری و پویایی اساس آن است؛ زندگیی که هر کس پا در آن بگذارد سنگ های زیادی به طرفش پرتاب می شود، سنگ هایی از طرف اقوام و خویشان، مردم کوچه و بازار، همکاران، زیردستان و بالادستان، دوستان و از طرف همه کسانی که کلیشه ایفکر می کنند. اما اگر کسی که با سبک زندگی کارآفرینانه آشنا و آن را پذیرفتهباشد به مرور یاد می گیرد که چطور با این سنگ ها خانه بسازد، خانه ای که وقتیستون های آن زده شد همه مخالفان برای نوشتن نام خود بر سر درآن به صف میشوند!

در زندگی کارآفرینانه افراد منتظر نمی مانند که ایده طلایی به ذهنشان خطور کند و یا جرقه ای سهمگین و پر تلألؤ در ذهنشان زده شود و بعد کار را شروعکنند بلکه کار را با ایده ای نسبتا کوچک که تنها بتواند آنها را در آغازکار از خطر محفوظ دارد شروع می کنند تا بتوانند به تدریج بزرگ و بزرگ تر وکامل و کامل تر نمایند. در این زندگی به لباس های کهنه، وصله نو دوخته نمیشود و فقط یک ابزار ندارند بلکه جعبه ابزارمجهزی در اختیار دارند، که انواع مختلفی از ابزارها در آن وجود دارد. در این زندگی، داشتنتکه ای کوچک از کیکی بزرگ به تکه ای بزرگ از کیکی کوچک ارجحیت می یابد!

در زندگی کارآفرینانه مناسبات و ارتباطات ساده می شود اما نقش افراد پیچیده تر. صراحت به معنی گفتن مطلبی نیست که رئیس، علاقه به شنیدن آندارد، همچنان که شایستگی به معنی اطاعت بی چون و چرا نیست! در زندگی کارآفرینانه علم ناقص خطرناک تر از نادانی است و همه می دانند کهبزرگترین اشتباهات را کسانی مرتکب شده اند، که به اشتباه، خود را داناترین دانسته اندو توجه نداشته اند که علم بشر به طور مستمر در حالتغییر، رشد، اصلاح و تکمیل است و همواره از خدای خود می خواهند که:
قطره دانش که بخشیدی ز پیش
متصل گردان به دریاهای خویش

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■ موضوع: فرهنگ واژگان . کارآفرینی . سبک زندگی کارآفرینانه . ■ 30 / 12 / 1391 ■ نظرات () ■ بازدید: 989 ■

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتینام ارسال کننده: تجهیزات پزشکی

مرسی از سایت خوبتون
1396/2/18 || 12:45


نام ارسال کننده: حس بویایی

خیلی خوب بود.مرسی
1395/12/7 || 12:57


نام ارسال کننده: تور نوروز 96

سایت خیلی خوبی دارید ممنون
http://xn--96-5tde2hmb.net/
1395/11/26 || 15:40


نام ارسال کننده: پنل اس ا

خیلی سایت خوبی دارین مرسی
1395/8/26 || 12:12


نام ارسال کننده: پنل اس ا

سایت خیلی خوبی دارین مرسی
1395/8/26 || 11:24


نام ارسال کننده: طراحی سایت مشهد

با سلام
وب سایت خوبی دارید. مطالب مفید بود متشکرم
1395/8/18 || 8:14


نام ارسال کننده: طراحی سایت

با تشکر از شما
1395/7/4 || 23:32


نام ارسال کننده: طراحی سایت

عالی بود ممنون از سایت خوبتون

1395/6/31 || 22:36


نام ارسال کننده: کیشوند


تور کیش
تور مشهد
تور دبی
تور ترکیه
تور آنتالیا
تور دبی
تور دبی
هتل شایگان
تور چین
تور چین
تور تایلند
تور کیش
قیمت تور کیش
تور لحظه آخری کیش
هتل ترنج
تور کیش
تور استانبول
تور آنتالیا تابستان 95
تور استانبول

1395/3/11 || 9:57


نام ارسال کننده: طراحي فروشگاه اينترنتي

خيلي متشکرم.
موفق باشيد.
1395/1/26 || 11:05
مرور صفحه