close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
گنجینه کارآفرینی پیشگام
دانشنامه کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار
Entrepreneurship & Business Skills Encyclopedia
مشوق ها و موانع كارآفريني زنان
زهرا آراستي،‌ عضو هيات‌ علمي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران در پژوهش خود با عنوان «ساختارهاي فرهنگي- اجتماعي جامعه ايران: مشوق يا مانع كارآفريني زنان» آورده است: «حدود 49.1 درصد از جمعيت 70 ميليوني ايران را زنان تشكيل مي‌دهند،‌ در حالي كه تنها 15.6 درصد از آنها از نظر اقتصادي فعالند كه با متوسط نرخ فعاليت اقتصادي زنان در جهان 30 درصد فاصله دارد. وجود نرخ بيكاري كلي 10.5 درصد و وجود نيروي جوان كه حدود 25 درصد از جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهند و نرخ پايين فعاليت اقتصادي زنان در ايران، حل معضل بيكاري و ايجاد اشتغال را به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت تبديل كرده است.»او مي‌گويد: «از سوي ديگر تمايل زنان و دختران به تحصيلات دانشگاهي در سال‌هاي اخير افزايش يافته و دختران بيش از 60 درصد از ورودي دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در حالي كه با وجود تحصيلات عالي، از نظر اشتغال در وضعيت مناسبي قرار ندارند و بيش از 30 درصد دختران و زنان 15 تا 24 ساله بيكار هستند.»
به گفته اين پژوهشگر عوامل فرهنگي – اجتماعي نقش مهمي در اشتغال زنان ايفا مي‌كنند. از جمله اين عوامل مي‌توان به هنجارها و باورهاي سنتي جامعه كه عمدتا به‌صورت مانع در برابر اشتغال زنان ظاهر مي‌شوند، اشاره كرد. نگرش جامعه به اشتغال زنان، باورهاي سنتي مبني‌بر خانه‌داري به‌عنوان نخستين و مهم‌ترين وظيفه زنان، تقسيم كار سنتي و نوعي مرزبندي ميان كار زن و مرد، تعدد مسووليت‌ها و نقش‌هاي زنان در خانه و محيط كار كه باعث ايجاد تنش و به نوعي تضاد نقش و فشارهاي ناشي از آن مي‌شود، تبعيض‌هاي جنسيتي، دسترسي نداشتن آسان به منابع مالي، كمبود يا نبود اطلاعات، قوانين دست و پا گير و... از عوامل فرهنگي – اجتماعي مهم در اشتغال زنان است. به گونه‌اي كه زنان نسبت به مردان فرصت شغلي كمتري دارند و غالبا در بخش غيررسمي با دستمزد پايين‌تر مشغول به كارند.
براساس اين پژوهش بررسي آمار زنان صاحب كسب‌وكار در سال‌هاي اخير، موج حركت زنان ايراني در راه‌اندازي كسب‌وكار را نشان مي‌دهد. در حالي كه سهم كارفرمايان در اين آمارها بسيار ناچيز بوده و زنان خويش‌فرما يا كاركن فاميلي سهم بيشتري از اين آمار را به خود اختصاص داده‌اند.آراستي معتقد است: «افزايش زنان و دختران دانشگاهي، نداشتن توان جذب اين تعداد نيروي تحصيلكرده آماده به كار از سوي بخش دولتي به دليل ظرفيت كم و بخش خصوصي موجود به دليل گستره محدوده و نهايتا امكان استقلال و انعطاف‌ناپذيري بيشتر ساعات كار در كسب‌وكار شخصي كه باعث ايجاد تعادل بين كار و زندگي خانوادگي مي‌شود منجر به گرايش بيشتر زنان به راه‌اندازي كسب‌وكار در سال‌هاي اخير شده است. اين موج حركتي در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه نيز آغاز شده و طي سال‌هاي اخير، نرخ رشد در تعداد كسب‌وكارهاي زنان در اين كشورها بسيار بالاتر از نرخ رشد تعداد كسب‌وكارهاي مردان بوده است.
او توسعه كارآفريني زنان در شرايط امروزي ايران را يكي از بهترين راه‌حل‌هاي معضل بيكاري زنان و افزايش مشاركت اقتصادي آنان در جامعه مي‌داند؛ زنان ايراني برخلاف اينكه در سال‌هاي اخير موفقيت‌هاي چشمگيري در افزايش سهم مشاركت خود در دانشگاه‌ها داشته‌اند، نتوانسته‌اند در زمينه‌هاي اقتصادي توان و قابليت‌هاي خود را به جامعه نشان دهند.
اين پژوهشگر در بررسي كسب‌وكار زنان كارآفرين دانشگاهي مورد مطالعه خود به اين نكات دست يافته است: «ميانگين سني آنان در زمان راه‌اندازي كسب‌وكار مستقل خود، 34 سال بوده است. پيش از راه‌اندازي كسب‌وكار مستقل 57 درصد از آنان داراي مدرك كارشناسي، 21 درصد كارشناسي‌ارشد و 38 درصد دكتراي حرفه‌اي يا تخصصي داشته‌اند. بسياري از اين زنان پرتلاش، به‌رغم مسووليت‌هاي مختلف خانوادگي و كاري، پس از راه‌اندازي كسب‌وكار نيز تحصيلات خود را ادامه داده‌اند. آنها علاوه‌بر داشتن تحصيلات دانشگاهي، در بسياري از موارد در دوره‌هاي آموزشي مختلف شركت كرده‌اند. به‌طور متوسط زنان كارآفرين شركت‌كننده در اين پژوهش داراي 7.6 سال سابقه كاري، 5.4 سال تجربه در زمينه فعاليت تخصصي شركت و پنج سال تجربه مديريتي هستند. همچنين 23 درصد از آنان، قبلا نيز كسب‌وكاري را ايجاد كرده يا در ايجاد آن نقش مهمي داشته‌اند. آنان مهم‌ترين انگيزه خود را ارضاي شغلي 90 درصد و نياز به قدرت 62 درصد دانسته‌اند. 54 درصد انگيزه مالي و 51 درصد نياز به امنيت را در اولويت‌هاي بعدي خود عنوان كرده‌اند. بيشتر اين زنان (76.2 درصد) متاهل بوده‌اند و در 85 درصد موارد، همسران آنان نيز تحصيلات دانشگاهي داشته‌اند. در زمان راه‌اندازي كسب‌وكار 23 درصد از همسران آنان كارفرما و در 13.7 درصد موارد بيكار بوده‌اند، 33 درصد پدران و 414.5 درصد مادران نيز تحصيلات دانشگاهي داشته‌اند.
ريسك‌پذيري 79 درصد، تحمل ابهام 85 درصد، توفيق‌طلبي 71 درصد، خلاقيت 63 درصد، مركز كنترل دروني 50 درصد و استقلال‌طلبي 32 درصد مهم‌ترين ويژگي‌هاي شخصيتي اين زنان علاقه‌مند به راه‌اندازي كسب‌وكار بوده است.
اين پژوهش نشان مي‌دهد مهم‌ترين عوامل موفقيت اين زنان داشتن ويژگي‌هاي شخصيتي كارآفريني 72 درصد، داشتن حاميان مناسب 61 درصد، شناخت قبلي در زمينه فعاليت شركت 56 درصد، داشتن الگوهاي مناسب 43 درصد، دسترسي به منابع مناسب 42 درصد، تحصيلات در زمينه مديريت 30 درصد و حمايت‌هاي دولتي 7 درصد است.زهرا آراستي، عضو هيات علمي دانشكده كارآفريني پس از بررسي ارزش‌ها و باورهاي جامعه و نگرش اطرافيان به زن كارآفرين تاكيد مي‌كند: «نگرش موافق اطرافيان به زن كارآفرين، عاملي تقويت‌كننده در ايجاد كسب‌وكار توسط زنان دانشگاهي ايران است. ساير عوامل ازجمله ارزش‌ها و باورهاي جامعه و وجود الگوي نقش در اطرافيان و برقراري تعادل بين خانواده و كار، در امر كارآفريني زنان بي‌تاثير هستند. در واقع مي‌توان گفت در كل ساختارهاي فرهنگي- اجتماعي جامعه ايران، نه مشوق و نه مانعي در برابر زنان كارآفرين تلقي مي‌شود.»
او ادامه مي‌دهد: «ميزان تاثير ساختارهاي اجتماعي- فرهنگي در زنان كارآفرين تا حدود زيادي بستگي به بافت كشورها دارد. به‌ويژه ظرفيت پذيرش مشاركت زنان در كارآفريني، بسته به توقعات و ارزش‌هاي فرهنگي جامعه در رابطه با زنان، از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.» در اكثر پژوهش‌هاي انجام‌شده در اين زمينه به موانع فرهنگي- اجتماعي كارآفريني زنان اشاره شده است.
فيروزه صابر، پژوهشگر حوزه زنان كارآفرين و عضو هيات مديره انجمن زنان مدير كارآفرين در پژوهشي كه در سال 81 انجام داده است به موانع فرهنگي- اجتماعي در جامعه زنان كارآفرين ايراني اشاره دارد ولي پژوهش اخير زهرا آراستي كه بر زنان تحصيلكرده متمركز است، نشان از بي‌تاثيربودن بسياري از متغيرهاي فرهنگي و اجتماعي در كارآفريني زنان دارد. كم‌اهميت بودن بسياري از باورهاي سنتي در نظر زنان تحصيلكرده، قابل قبول‌بودن حضور زنان تحصيلكرده در اجتماع، وجود اعتماد به‌نفس بيشتر در زنان تحصيلكرده، دارا بودن مهارت‌هاي ارتباطي و مديريتي بيشتر به‌منظور برخورد مناسب‌تر با مشكلات و موانع را مي‌توان باعث وجود اين تفاوت‌ها در نتايج پژوهش‌هاي صابر و آراستي دانست

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■ موضوع: کارآفرینی زنان . ■ 22 / 01 / 1392 ■ نظرات () ■ بازدید: 506 ■

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتیمرور صفحه